adet@admin.uoa.gr| 210 3689653
10
JAN
2019

Περιγραφή Προγράμματος sde

Posted By :
Comments : Off

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» διάρκειας 300 ωρών.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών με κωδικό έρευνας 12728.

Σκοπός του Επιμορφωτικού  προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι/ες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με τις βασικές αρχές και στοιχεία της Φιλοσοφίας, της διδακτικής και αξιολογικής πρακτικής στην εκπαίδευση ενηλίκων και μεθόδων διδασκαλίας που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). Έχει βασικό σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεων, δεξιοτήτων  και ικανοτήτων να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στην εκπαιδευτική διαδικασία, στο πλαίσιο του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

Με την παρακολούθηση των  διδακτικών ενοτήτων  του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα ενισχύσουν και θα αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν την κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας των Σ.Δ.Ε. σε θέματα φιλοσοφίας, αρχών και διδακτικών πρακτικών του προγράμματος σπουδών. Στοχεύει στην εξοικείωση με τεχνικές διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε. υποδοχής και ομαλής επανένταξης στο σχολικό περιβάλλον, με ικανότητες να χρησιμοποιούν με επιτυχία τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές και διδακτικές μεθόδους της εκπαίδευσης ενηλίκων. Να γνωρίσει και να εξοικειωθεί   με την αξιολογική διαδικασία και το μοντέλο της περιγραφικής αξιολόγησης, τον ρόλο ως εκπαιδευτής-καθοδηγητής των εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ και θα είναι σε θέση να συντονίζουν δημιουργικά την εργασία σε ομάδες, ενισχύοντας το διάλογο και την κριτική σκέψη.

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί  και  τα στελέχη της εκπαίδευσης που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και την βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης    και να μοριοδοτηθούν με το ανώτερο των μορίων στα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης στα Σ.Δ.Ε. και πιο συγκεκριμένα στο 1.2.α Επιμόρφωση σε θέματα ΣΔΕ και αφορά στις παρακάτω περιπτώσεις:

1.Ως υποψήφια στελέχη εκπαίδευσης (Διευθυντών  και Υποδιευθυντών στα Σ.Δ.Ε.)

2. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί  που επιθυμούν να αποσπαστούν στα Σ.Δ.Ε.

3.Ωρομίσθιοι  εκπαιδευτικοί  που επιθυμούν να προσληφθούν ως εκπαιδευτές στα ΣΔΕ.

4.Ψυχολόγοι και Σύμβουλοι σταδιοδρομίας που διεκδικούν να απασχοληθούν στα ΣΔΕ.

Οι ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος αναφέρονται στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τα ακόλουθα:

Σε επίπεδο γνώσεων

1. Να γνωρίζουν τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τα εμπόδια στην μάθηση, να αντιληφθούν την έννοια της ομάδας και τα στάδια εξέλιξης, να ορίζεται τι είναι ομάδα.

2. Να γνωρίζουν το ιστορικό των Σ.Δ.Ε

και να καταλάβουν το πλαίσιο λειτουργίας των ΣΔΕ και το πρόγραμμα σπουδών

3.Να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων,  τις εκπαιδευτικές τεχνικές  που τους ενεργοποιούν και τις διδακτικές μεθόδους  που διέπουν αυτά τα σχολεία

4.Να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των  εκπαιδευομένων και τον ρόλο τους ως εκπαιδευτές –εμψυχωτές  στην εκπαιδευτική διαδικασία

5.Να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες στον σχεδιασμό της διδακτικής ενότητας  και στον σχεδιασμό του ημερησίου μαθήματος.

6. Να γνωρίζουν και να καταλάβουν την Περιγραφική Αξιολόγηση

            Σε επίπεδο δεξιοτήτων

1.Να εφαρμόζουν στην πράξη τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων.

2.Να ξεχωρίζουν τα εμπόδια στη μάθηση και να τους ενθαρρύνουν  να εμπλακούν ενεργά οι εκπαιδευόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία

3.Να εφαρμόζει εκπαιδευτικές τεχνικές κατά την εναρκτήρια συνάντηση

4. Να συμβάλλει στην διαμόρφωση κατάλληλου εκπαιδευτικού κλίματος και να εμψυχώνει την ομάδα.

5.Να σχεδιάζει μια διδακτική ενότητα

6.Να σχεδιάζει μια μικροδιδασκαλία

7. Να συνεργάζεται ιδανικά σε διαθεματικές συνδιδασκαλίες.

8.Να μπορεί να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί μια ερευνητική εργασία

9 Να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές κατά τον σχεδιασμό του ημερήσιου μαθήματος.

10. Να εφαρμόζει με επιτυχία την περιγραφική αξιολόγηση, να συντάσσει  το φύλο αξιολόγησης και  τον φάκελο υλικού των εκπαιδευομένων

11. Να επικοινωνεί με επιτυχία με την διοίκηση, τους εκπαιδευτές και εκπαιδευομένους.

             Σε επίπεδο στάσεων

1.Να υιοθετούν και να αποδέχονται στην καθημερινότητα το εννοιολογικό πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, και να αντιληφθούν  τι εννοούμε ενηλικιότητα

2. Να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις και στα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ.

3.Να αισθάνονται ότι είναι ισότιμο μέλος με τους εκπαιδευόμενους και να τους παροτρύνει στην ανακάλυψη της γνώσης

4.Να υιοθετούν για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και να προσαρμόζονται στον τρόπο και την λειτουργία των ΣΔΕ

5 Να συνειδητοποιούν  τους λόγους για τους οποίους τα ΣΔΕ αποτελούν ένα ξεχωριστώ πεδίο

6. Να αποδεχθούν την περιγραφική αξιολόγηση και την αυτό αξιολόγηση ως ένα παιδαγωγικό εργαλείο.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Υποψήφια Στελέχη Εκπαίδευσης (Διευθυντές / Υποδιευθυντές )
 • Ψυχολόγοι
 • Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας
 • Εκπαιδευτικούς (μόνιμοι και ωρομίσθιοι) των κλάδων:
 • ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ   ΠΕ02
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΕ03
 • ΦΥΣΙΚΩΝ     ΠΕ04.01
 • ΧΗΜΙΚΩΝ  ΠΕ04.02
 • ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ ΠΕ04.03
 • ΒΙΟΛΟΓΩΝ  ΠΕ04.04
 • ΓΕΟΛΟΓΩΝ  ΠΕ04.05
 • ΑΓΓΛΙΚΩΝ  ΠΕ06
 • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΕ08
 • ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ  ΠΕ09
 • ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ  ΠΕ10
 • ΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΕ13
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΠΕ19,  ΠΕ20
 • ΜΟΥΣΙΚΗΣ  ΠΕ16.01
 • ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΕ32
 • ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 18.41
 • ΦΥΣΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΕ12.10
 • ΧΗΜ. ΜΗΧ-ΜΕΤΑΛΛΕΟΛΟΓΟΙ  ΠΕ12.08
 • ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΟΙ ΠΕ12.13
 • ΓΕΟΠΟΝΟΙ  ΠΕ14.04
 • ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΠΕ14.05
 • ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  ΠΕ18.01
 • ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΕ18.26
 • ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ  ΠΕ18.27
 • ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧ.  ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ  ΠΕ18.28

Η έναρξη του Προγράμματος γίνεται με δημόσια αναγγελία στο Διαδίκτυο όπου καθορίζονται οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ένταξη του ενδιαφερόμενου στο Πρόγραμμα. Αίτηση συμμετοχή μπορούν να υποβάλλουν όσοι ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες.

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.adet-uoa.gr  Η αποδοχή ή η απόρριψή της αίτησης συμμετοχής ανακοινώνεται στον υποψήφιο εκπαιδευόμενο ατομικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σχετικά με τον αρθρογράφο