adet@admin.uoa.gr| 210 3689653
03
JAN
2019

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων General Data Protection Regulation (GDPR) – Έναρξη μαθημάτων 26 Φεβρουαρίου 2019

Posted By :
Comments : Off

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης οργανώνει υλοποιεί σε κύκλους, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων General Data Protection Regulation (G D P R)» διάρκειας 60 ωρών. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών με κωδικό έρευνας 12728. Οι δια ζώσεις συναντήσεις του εν λόγω προγράμματος θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του φορέα TASEIS, Αιόλου 72 Αθήνα και Διστόμου 7-9 Πειραιάς.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε από πρώην μέλη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και μέλη νομοπαρασκευαστικών επιτροπών (για την προστασία προσωπικών δεδομένων, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το δίκαιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών κ.α.), από καθηγητές πανεπιστημίων των Σχολών Νομικής, Πληροφορικής και Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων και από ειδικούς επιστήμονες, νομικούς και μηχανικούς πληροφορικής, οι οποίοι διαθέτουν τόσο το θεωρητικό, όσο και το πρακτικό υπόβαθρο για την ολιστική προσέγγιση των νομικών, διακυβερνητικών και επιχειρησιακών – τεχνικών πτυχών που απορρέουν από τον Κανονισμό. Οι εκπαιδευτές συνεργάζονται με μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς και συνεπώς, εστιάζουν σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και στους πιθανούς κινδύνους ανάλογα με την φύση της επιχείρησης και των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται ο εκάστοτε DPO, ενώ έχουν ήδη συμμορφώσει κατά GDPR δεκάδες επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των κλάδων της οικονομίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εντρυφήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις βασικές έννοιες και αρχές της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και να κατανοήσουν τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται σε πρακτικό επίπεδο το νέο κανονιστικό πλαίσιο του GDPR.

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να συνδυάσουν με συγκεκριμένα case studies τη θεωρία με την πρακτική εφαρμογή του, κατανοώντας την υποχρέωση υιοθέτησης μίας «κουλτούρας ιδιωτικότητας» εντός του Οργανισμού τους.

Η προσέγγιση των εκπαιδευτών είναι προσαρμοσμένη στην «επόμενη μέρα» για τις επιχειρήσεις, και θα κατευθύνουν τους εκπαιδευόμενους:

 • Στην υιοθέτηση ορθών πρακτικών μέτρων και διαδικασιών προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Στη δυνατότητα να διακριβώσουν ανάλογα με το ρόλο τους την ευθύνη και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται για αυτούς ο Νέος Κανονισμός.

Στην κατά το καλύτερο δυνατό οργάνωση των καθηκόντων τους κατά τρόπο νομικά ορθό και πρακτικό.

Η μεθοδολογία εκπαίδευσης ακολουθεί το μοντέλο της «μεικτής μάθησης» Blended Learning) και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων 40 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και 20 ώρες δια ζώσης συναντήσεις.

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος

 • Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις υποχρεώσεις τους
 • Να μπορέσουν να αναλύσουν τις διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στις οποίες εμπλέκονται
 • Να οργανώσουν καλύτερα τα καθήκοντα και την επιχείρησή τους.
 • Να γνωρίζουν και να αξιολογούν κατάλληλα τι σημαίνει «σέβομαι και προστατεύω τα προσωπικά δεδομένα»
 • Να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τυχόν παραβιάσεις, παράπονα, αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων
 • Να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την οργάνωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησής τους κατά τρόπο σύννομο.
 • Να μπορούν να αξιολογήσουν τις λύσεις που ταιριάζουν στη δική τους επιχείρηση
 • Να διαμορφώσουν οι εκπαιδευόμενοι μία κουλτούρα προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Σε στελέχη του ιδιωτικού τομέα που κατέχουν διοικητικές θέσεις σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.
 • Σε στελέχη φορέων δημοσίου τομέα που κατέχουν θέσεις Οργάνωσης Τμημάτων. Διαχείρισης Αρχείων με πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα, ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων κλπ.
 • Σε στελέχη οργανισμών που έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού (H.R), της Κανονιστικής Συμμόρφωσης του οργανισμού (compliance managers), των διαδικασιών εντός του Οργανισμού (οperations managers), της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων (security officers, IT managers).
 • Σε επαγγελματίες που έχουν αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβουν καθήκοντα Data Protection Officer σε οργανισμούς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα.
 • Σε νομικούς, πληροφορικούς και άλλους επιστήμονες εν γένει που ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν σε ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Σε φοιτητές που τους ενδιαφέρει το αντικείμενο της σχετικής επιμόρφωσης

Το πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη της TASEIS.

Οι Αιτήσεις ενδιαφερόμενων από όλες τις Περιφέρειες της χώρας θα γίνονται δεκτές, διότι το μεγαλύτερο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται εξ αποστάσεως.

Λήξη υποβολής αιτήσεων για το τμήμα της Αθήνας 12 Μαρτίου 2019
Έναρξη μαθημάτων 26 Φεβρουαρίου 2019
1η δια ζώσης εκπαιδευτική συνάντηση: 15 Μαρτίου 2019

Περισσότερες πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στo τμήμα εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, καθώς και για αιτήσεις συμμετοχής, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων General Data Protection Regulation (G D P R)»ή επικοινωνήστε με την:

και την κα Ανδρομάχη Γεωρνταμιλή, Διοικητική Υποστήριξη ΤΑΣΕΙΣ, e-mail: info@taseism.gr Websites: www.taseism.gr τηλ.: 210-3310240

κα Σοφία Κρουσανιωτάκη Τηλ: 210 3689653, Πανεπιστημίου 30, Αθήνα, e -mail: adet@admin.uoa.gr

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος

Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Δρ. Ευθύμιος Λέκκας

Σχετικά με τον αρθρογράφο