adet@admin.uoa.gr| 210 3689653
07
JUL
2016

Ψηφιακή Ταυτότητα και Χρήση του LinkedIn για την Προσωπική μας Επικοινωνία – Προβολή

Posted By :
Comments : Off

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΨΗΦΙΑΚΉ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ LINKEDIN ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ – ΠΡΟΒΟΛΉ »

To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης», A’ Κύκλος με Κ.Ε. 12728 οργανώνει το ακόλουθο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα:

Ψηφιακή Ταυτότητα και Χρήση του LinkedIn για την προσωπική μας επικοινωνία – προβολή
35 ώρες (Κωδ. linkedin) – Έναρξη Πέμπτη 05/11/2015

Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η παρουσίαση του όρου ψηφιακή ταυτότητα και του θεωρητικού πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης καθώς και η πρακτική εφαρμογή συγκεκριμένων βημάτων για τη δημιουργία προφίλ στο Linkedin και την ενίσχυση της ψηφιακής μας ταυτότητας.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Εκπαιδευτές Προγραμμάτων Ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης
 • Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

 

Ο αριθμός των ατόμων σε κάθε γκρουπ του εκπαιδευτικού προγράμματος θα εξαρτηθεί από το συνολικό αριθμό των αιτήσεων. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε αίθουσες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή στα Social Media
 2. Συμμετοχική Κουλτούρα
 3. Social Impression
 4. Βασικές Έννοιες Κοινωνικής Δικτύωσης
 5. Γιατί να έχω παρουσία στα social media;
 6. Ιδιωτικότητα
 7. Σε τι διαφέρουν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης; Παρουσίαση Facebook, Google+, Blogs, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Linkedin.
 8. Μετρώ, Παρακολουθώ, Αναλύω (Social Media Metrics)
 9. Social Media Engagement
 10. Δημιουργία προσωπικής ηλεκτρονικής υπογραφής
 11. Linkedin
  * Περιγραφή μέσου – στοιχεία που το διαφοροποιούν
  * Ανατομία Profile – 5 Βήματα για την Δημιουργία Προφίλ
  * Ρυθμίσεις λογαριασμού και παραμετροποίηση για καλύτερο αποτέλεσμα
  * Αναζήτηση Επαφών – Θεωρία Διαχωρισμού των 6 Βαθμών
  * Βασικά σημεία μία επιτυχημένης στρατηγικής στο Linkedin
  * Η σημασία του κατάλληλου περιεχομένου (Content Strategy)
  * Συγγραφή LinkedIn Posts
  * Παρουσίαση LinkedIn Pulse και Τρόποι Αξιοποίηση του
  * LinkedIn & Εργασία
  * Thought Leadership
  * Πρακτική Εφαρμογή / Ολοκλήρωση προφίλ συμμετεχόντων

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το σεμινάριο θα ακολουθήσει τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, με ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και αξιοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνικών. Περιλαμβάνει πέντε δια ζώσης συναντήσεις των τεσσάρων ωρών (συνολικά 20 ώρες) και 15 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσα από τη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και την υλοποίηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Καλαβρός Παναγιώτης, Πολιτικός Επιστήμονας – Digital Communications Strategist, Υποψ. Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 180 ευρώ, και 150 ευρώ για φοιτητές, ανέργους και υπαλλήλους του ΕΚΠΑ και εκπαιδευόμενους που έχουν ήδη λάβει μέρος σε κάποιο από τα Επιμορφωτικά Προγράμματα του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Π.Α.
Το ποσό καταβάλλεται εφ άπαξ στην αρχή του σεμιναρίου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ
Πέμπτη 05/11/2015 και ώρες 16:00 – 20:00μ.μ. 1η δια ζώσης συνάντηση
Τρίτη 10/11/2015 και ώρες 16:00 – 20:00μ.μ. 2η δια ζώσης συνάντηση
Πέμπτη 12/11/2015 και ώρες 16:00 – 20:00μ.μ. 3η δια ζώσης συνάντηση
Τρίτη 24/11/2015 και ώρες 16:00 – 20:00μ.μ. 4η δια ζώσης συνάντηση
Τετάρτη 25/11/2015 με 02/12/2015 Μελέτη Εξ Αποστάσεως Υλικού
Πέμπτη 03/12/2015 και ώρες 16:00 – 20:00μ.μ. 5η δια ζώσης συνάντηση

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής, για την παρακολούθηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

Φόρμα Αίτησης
και αφού την συμπληρώσουν, την αποστείλουν μαζί με σύντομο βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση adet@admin.uoa.gr, αναγράφοντας στο θέμα του email τον Κωδικό Προγράμματος (LinkedIn).

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι στις 25 Οκτωβρίου 2015.

Όταν πραγματοποιηθεί η συμπλήρωση των απαιτούμενων συμμετοχών ανά τμήμα με βάση τη λίστα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν σημειώσεις, υποδείγματα, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργίας ενός πλήρως ενημερωμένου προφίλ στο LinkedIn.

Με την ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους εκπαιδευόμενους: «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης στο Θεματικό Αντικείμενο: Ψηφιακή Ταυτότητα και Χρήση του LinkedIn για την προσωπική μας επικοινωνία – προβολή».

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος
Ευθύμιος Λέκκας

Για πληροφορίες:
Σοφία Κρουσανιωτάκη
E – Mail: adet@admin.uoa.gr
τηλ.: 210 3689653

Σχετικά με τον αρθρογράφο