adet@admin.uoa.gr| 210 3689653
07
JUL
2016

Ικανότητα Διαχείρισης Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας

Posted By :
Comments : Off

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΎΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΏΡΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ»

Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης», A’ Κύκλος με Κ.Ε. 12728 οργανώνει το ακόλουθο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα:

Ικανότητα Διαχείρισης Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας
35 ώρες (Κωδ. workcris) – Έναρξη Πέμπτη 29/10/2015

Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων για τη διαχείριση συγκρούσεων και η ενίσχυση του προβληματισμού μας σε σχέση με αυτές. Οι δεξιότητες στις οποίες εστιάζει το πρόγραμμα αφορούν στη βελτιστοποίηση των αντιδράσεών των συμμετεχόντων εκπαιδευόμενων σε μια σύγκρουση καθώς και στη στάση τους απέναντί της. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαλόγου, η κατανόηση της δυναμικής που δημιουργεί η ισχύς ανάμεσα στους ανθρώπους καθώς και η ενίσχυση δεξιοτήτων χαρτογράφησης και ανάλυσης του χάρτη μιας σύγκρουσης, στοιχεία τα οποία μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην επίλυσή της.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών,
 • Σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που έχουν αναλάβει ή θα αναλάβουν διοικητικές ευθύνες
 • Σε όσους δουλεύουν σε ομάδες και επιθυμούν να αξιοποιήσουν δημιουργικά τις συγκρούσεις που θα προκύψουν.

Ο αριθμός των ατόμων σε κάθε γκρουπ του εκπαιδευτικού προγράμματος θα εξαρτηθεί από το συνολικό αριθμό των αιτήσεων. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε αίθουσες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Ορίζοντας το Πλαίσιο της Σύγκρουσης
 • Ορισμός και Πιθανά Οφέλη της Σύγκρουσης
 • Η προσωπική Εμπειρία ως βάση κατανόησης της σύγκρουσης
 • Σημάδια παρουσίας και στάδια Κλιμάκωσης μιας Σύγκρουσης
 • Κλιμάκωση της Σύγκρουσης – Βία
 • Αντιμετώπιση των Συγκρούσεων
 • Η στάση απέναντι στη σύγκρουση (Πάλη – Φυγή – Ροή )
 • Διαχείριση Συναισθημάτων και Βελτίωση Αντιδράσεων
 • Διαχείριση Συναισθημάτων και Θυμού
 • Κατανοώντας τις αντιδράσεις των ατόμων (Επιθετική, Παθητική, Διεκδικητική Συμπεριφορά)
 • Ανάγκες- Δικαιώματα και Δηλώσεις σε πρώτο πρόσωπο
 • Χαρτογράφηση και Επίλυση Συγκρούσεων
 • Ισχύς και Συνεργασία
 • Παιχνίδια Εξουσίας και απεμπλοκή από αυτά
 • Άρνηση για επίλυση: Τι κάνουμε όταν η άλλη πλευρά δεν επιθυμεί να συνεργαστεί
 • Δημιουργία και ανάλυση του χάρτη μιας σύγκρουσης
 • Από την δημιουργία του Χάρτη στην επίλυση της σύγκρουσης

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το σεμινάριο θα ακολουθήσει τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, με ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και αξιοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνικών. Περιλαμβάνει τρεις δια ζώσης συναντήσεις των τεσσάρων ωρών (συνολικά 12 ώρες) και 23 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσα από τη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και την υλοποίηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, Οικονομολόγος – Συντονιστής Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας ΕΚΠΑ, κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ (με Α.Μ ΕΒ21721), Συγγραφέας του Επαγγελματικού Πεδίου «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο 3» το πρότυπο πάνω στο οποίο γίνονται οι πιστοποιήσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στην Κύπρο από την ΑΝΑΔ (Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού).

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 180 ευρώ, και 150 ευρώ για φοιτητές, ανέργους και υπαλλήλους του ΕΚΠΑ και εκπαιδευόμενους που έχουν ήδη λάβει μέρος σε κάποιο από τα Επιμορφωτικά Προγράμματα του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Π.Α.
Το ποσό καταβάλλεται εφ άπαξ στην αρχή του σεμιναρίου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ
Πέμπτη 29/10/2015 και ώρες 16:00 – 20:00μ.μ. 1η δια ζώσης συνάντηση
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έως Κυριακή 8 Νοεμβρίου Μελέτη Εξ Αποστάσεως Υλικού
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου και ώρες 16:00 – 20:00μ.μ. 2η δια ζώσης συνάντηση
Τρίτη 10 Νοεμβρίου έως Παρασκευή 13 Νοεμβρίου Μελέτη Εξ Αποστάσεως Υλικού
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και ώρες 16:00 – 20:00μ.μ. 3η δια ζώσης συνάντηση

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής, για την παρακολούθηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:
Φόρμα Αίτησης

και αφού την συμπληρώσουν, την αποστείλουν μαζί με σύντομο βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση adet@admin.uoa.gr, αναγράφοντας στο θέμα του email τον Κωδικό Προγράμματος (workcris).

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι στις 26 Οκτωβρίου 2015.

Όταν πραγματοποιηθεί η συμπλήρωση των απαιτούμενων συμμετοχών ανά τμήμα με βάση τη λίστα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους.

Με την ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί:

 • Να αναγνωρίζουν την ύπαρξη μιας σύγκρουσης, πριν αυτή κλιμακωθεί και δυσκολέψει η αντιμετώπισή της
 • Να επικοινωνούν με τρόπο που βοηθά στην αποκλιμάκωση μιας σύγκρουσης και προάγει το διάλογο
 • Να αναγνωρίζουν περισσότερο τα συναισθήματά τους, κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης, και να τα αξιοποιούν με καλύτερο τρόπο
 • Να αξιοποιούν την ισχύ τους με τρόπους που ενδυναμώνουν τις σχέσεις και τις καθιστούν πιο λειτουργικές
 • Να χαρτογραφούν και να αναλύουν μια σύγκρουση, κατανοώντας τις ανάγκες, έγνοιες και ανησυχίες όλων των πλευρών.

Καθώς και θα τους χορηγηθεί «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης στο Θεματικό Αντικείμενο: Ικανότητα Διαχείρισης Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας».

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος
Ευθύμιος Λέκκας

Για πληροφορίες:
Σοφία Κρουσανιωτάκη
E – Mail: adet@admin.uoa.gr
τηλ.: 210 3689653

Σχετικά με τον αρθρογράφο