adet@admin.uoa.gr| 210 3689653
25
JAN
2018

Ανάπτυξη Μικροδιδασκαλία στην Πράξη

Posted By :
Comments : Off

To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης», A’ Κύκλος με Κ.Ε. 12728 οργανώνει το ακόλουθο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα:

Ανάπτυξη Μικροδιδασκαλίας στη πράξη 20 ώρες (Κωδ. MICRO) – Έναρξη εργαστηρίου Παρασκευή 23/10/2015

Σκοπός του προγράμματος είναι η ουσιαστική προετοιμασία των εκπαιδευτών ενηλίκων, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μικροδιδασκαλιών, για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Εκπαιδευτές Προγραμμάτων Ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης
 • Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

 

Ο αριθμός των ατόμων σε κάθε γκρουπ του εκπαιδευτικού προγράμματος θα εξαρτηθεί από το συνολικό αριθμό των αιτήσεων. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε αίθουσες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1. Η Έννοια της Μικροδιδασκαλίας
 2. Βασικές Αρχές της Μικροδιδασκαλίας
 3. Τα Στάδια στην Διεργασία της Μικροδιδασκαλίας
 4. Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στην Υλοποίηση Μικροδιδασκαλιών
 5. Παρουσίαση Μικροδιδασκαλίας (Βιωματική Δράση)

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η διαδικασία εκπαίδευσης και η μεθοδολογία στηρίζεται στις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και σε ασκήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό θα οργανωθούν δυο εργαστηριακές συναντήσεις σε ομάδες διάρκειας 8 ωρών η κάθε μια. Στις συναντήσεις αυτές ακολουθείται η διαδικασία και μεθοδολογία υλοποίησης μικροδιδασκαλίας, όπως αυτή υλοποιείται στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ.
Κάθε εκπαιδευόμενος με την εγγραφή του παραλαμβάνει υλικό και οδηγίες για την παρουσίαση ενός θέματος της επιλογής του. Στην πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση και χωρίς καμία προηγούμενη παρέμβαση της επιστημονικής ομάδας του προγράμματος, θα παρουσιάσει τη μικροδιδασκαλία του στην ομάδα των συνεκπαιδευόμενων του. Εν συνεχεία θα λάβει ανατροφοδότηση και οδηγίες βελτίωσης της παρουσίασης του και μετά από μια εβδομάδα θα παρουσιάσει ξανά την μικροδιδασκαλία του στην τελική της μορφή. Η μικροδιδασκαλία της 2ης συνάντησης – τελική παρουσίαση θα βιντεοσκοπηθεί και θα δοθεί στον εκπαιδευόμενο ώστε να αποτελεί στοιχείο του προσωπικού του φακέλου.
Για την αποτελεσματικότερη διαδικασία προσομοίωσης με τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ σας ενημερώνουμε εκ των προτέρων ότι ο κάθε εκπαιδευόμενος εκτός από την παρουσίαση του είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει τις παρουσιάσεις των υπόλοιπων εκπαιδευόμενων της ομάδας του έτσι ώστε να λειτουργήσει ως μέλος της ομάδας που θα πραγματοποιεί τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες κάθε μικροδιδασκαλίας. Αυτή ακριβώς η διαδικασία ακολουθείται και στην εξέταση του πρακτικού μέρους των Μικροδιδασκαλιών τον ΕΟΠΠΕΠ. Οι ομάδες των εκπαιδευόμενων και κατά συνέπεια κάθε τάξη δε θα ξεπερνά τους 10 εκπαιδευόμενους. Αν και υπάρχουν προκαθορισμένες ημερομηνίες υλοποίησης υπάρχει ευελιξία προσαρμογής εφόσον αποτελεί αναγκαιότητα και απαίτηση όλης της ομάδας.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

 • Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, Οικονομολόγος – Συντονιστής Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας ΕΚΠΑ, κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ (με Α.Μ ΕΒ21721), Συγγραφέας του Επαγγελματικού Πεδίου «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο 3» το πρότυπο πάνω στο οποίο γίνονται οι πιστοποιήσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στην Κύπρο από την ΑΝΑΔ (Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού).
 • Γιάννης Γκιόσος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και τα τελευταία δέκα πέντε χρόνια διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του ΕΑΠ έχοντας εποπτεύσει ως πρώτος επιβλέποντας καθηγητής σε περισσότερα των είκοσι μεταπτυχιακών διατριβών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εδράζουν στο χώρο της μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της ανάπτυξης μαθησιακού υλικού

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 150 ευρώ, και 120 ευρώ για φοιτητές, ανέργους και υπαλλήλους του ΕΚΠΑ και εκπαιδευόμενους που έχουν ήδη λάβει μέρος σε κάποιο από τα Επιμορφωτικά Προγράμματα του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Π.Α.
Το ποσό καταβάλλεται εφ άπαξ στην αρχή του σεμιναρίου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ
Παρασκευή 23/10/2015 και ώρες 16:00 – 20:00μ.μ.
Παρασκευή 30/10/2015 και ώρες 16:00 – 20:00μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής, για την παρακολούθηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

Φόρμα Αίτησης

και αφού την συμπληρώσουν, την αποστείλουν μαζί με σύντομο βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση adet@admin.uoa.gr, αναγράφοντας στο θέμα του email τον Κωδικό Προγράμματος (MICRO).

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι στις 23 Ιουλίου 2015.

Όταν πραγματοποιηθεί η συμπλήρωση των απαιτούμενων συμμετοχών ανά τμήμα με βάση τη λίστα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους.
Με την ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες «Βεβαίωση Παρακολούθησης στο Θεματικό Αντικείμενο: Ανάπτυξη Μικροδιδασκαλίας στη Πράξη».

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος
Ευθύμιος Λέκκας

Για πληροφορίες:
Σοφία Κρουσανιωτάκη
E – Mail: adet@admin.uoa.gr
τηλ.: 210 3689653

Σχετικά με τον αρθρογράφο