adet@admin.uoa.gr| 210 3689653
φ 500_270

Το Θεσμικό πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

profed 500_358

“Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση” Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα – 11ος Κύκλος – Έναρξη μαθημάτων 15 Μαΐου 2019

sde 500_349

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) – Νέο Τμήμα Εκπαίδευσης – Έναρξη μαθημάτων 25 Ιουνίου 2019

interedu slade 500_357

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Νέο Τμήμα Εκπαίδευσης – Έναρξη Τμήματος 15 Ιουνίου 2019

ssedu 500_362

Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση – Νέο Τμήμα Εκπαίδευσης – Έναρξη μαθημάτων 15 Ιουνίου 2019

Καλώς Ορίσατε

776A85F9145EBB48415C39E4AF183681

Αγαπητοί Φίλοι

 

Καλωσορίσατε στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του ερευνητικού αυτοχρηματοδοτούμενου έργου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω Δια Βίου Μάθησης»  (ΚΩΔ. ΕΡΕΥΝΑΣ 12728)

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το πανεπιστήμιο με την παραδοσιακά μεγαλύτερη βαρύτητα στη χώρα, έχει καθιερώσει τη δική του παράδοση στον χώρο των επιστημών, στην  έρευνα, στην εκπαίδευση και δια βίου μάθηση με έντονο το στοιχεί της δημιουργικής συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Αντιλαμβανόμενοι της σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας αλλά και τις επιπτώσεις της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης στην ελληνική κοινωνία, δημιουργούμε μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο αφενός την προσαρμογή των εργαζομένων και των ανέργων στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος,  και αφετέρου την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του προσωπικού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση εκπαιδευτών και στον σχεδιασμό επιμορφωτικών δραστηριοτήτων. Απαιτείται, περισσότερο από ποτέ οι εισηγητές – εκπαιδευτές – εμψυχωτές και επιμορφωτές προγραμμάτων εκπαίδευσης και σεμιναρίων να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν πλήρως τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και τις βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές τεχνικές εκπαίδευσης τους. Ο χάρτης και η ανθρωπογεωγραφία της Δια Βίου Μάθησης αλλάζουν δραματικά, οι απαιτήσεις των συμμετεχόντων σε νέα και άμεσα εφαρμοζόμενη γνώση αυξάνουν, και οι συνέπειες της κρίσης στην καθημερινότητα των εκπαιδευόμενων ενηλίκων είναι τέτοιες που απαιτούν από τους εκπαιδευτές σύνθετες γνώσεις διαχείρισης ομάδων αλλά και μεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης και εμψύχωσης.

εκπα3

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλής ακαδημαϊκής ποιότητας  με σεβασμό στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων και βασισμένα στο βίωμα και την πράξη. Η επιτυχία των προγραμμάτων μας βασίζεται στα εξής στοιχεία:

 • Όλοι οι εκπαιδευτές μας είναι εξοικειωμένοι και εκπαιδευμένοι στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Είτε είναι Πιστοποιημένοι από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) είτε έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Πανεπιστημίου μας.
 • Την επιστημονική και ακαδημαϊκή ευθύνη των προγραμμάτων μας έχουν επώνυμοι και διεθνώς αναγνωρισμένοι Καθηγητές και Καθηγήτριες Πανεπιστημίουκαι κατά περίπτωση καταξιωμένοι στο χώρο τους επαγγελματίες
 • Αξιοποιούνται Καινοτόμες Μέθοδοι εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικής μάθησης (e-Learning) που καθιστούν την μελέτη ενδιαφέρουσα και ελκυστική και την φυσική παρουσία μη απαραίτητη.
 • Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης» και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.
 • Η δαπάνη συμμετοχής στα προγράμματα εκπαίδευσης λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι, απόρροια των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Επιπροσθέτως ακολουθείται εκπτωτική πολιτική για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αλλά και για όσους εκ των εκπαιδευόμενων έχουν παρακολουθήσει παραπάνω του ενός προγράμματος εκπαίδευσης.
 • Οι δραστηριότητες εμπλουτίζονται κάθε χρόνο με πολλές παράλληλες επιστημονικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, συμπόσια,  επιστημονικές και ενημερωτικές ημερίδες ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος

 

Σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε καλή συνεργασία

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος

Δρ Ευθύμης Λέκκας
Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
& Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών
Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος – Σχολή Θετικών Επιστημών
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ανακοινώσεις

26
JUN
2019

«Παύση λειτουργίας του Μητρώου Εκπαιδευτών ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ και ένταξη νέων εκπαιδευτών σε αυτό»

   Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της 58ης συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών της 16/01/2019, παύει η λειτουργία του Μητρώου Εκπαιδευτών ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ και συνακόλου...
03
JUN
2019

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) – Νέο Τμήμα Εκπαίδευσης – Έναρξη μαθημάτων 25 Ιουνίου 2019

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» διάρκειας 300 ωρών, 3μηνης διάρκειας. Η συγκεκριμέν...

Χρήσιμες Πληροφορίες

  • Παραδείγματα
  • Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
  • Μελέτες περιπτώσεων πάνω σε πραγματικά δεδομένα
  • Πρόσθετη βιβλιογραφία
  • Καθοδηγεί το σπουδαστή στη μελέτη του
  • Προάγει την αλληλεπίδραση του σπουδαστή με το μαθησιακό υλικό
  • Επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες
  • Αξιολογεί και ενημερώνει το σπουδαστή για την πρόοδο του
  • Εξειδικεύει τις θεωρητικές γνώσεις με τη χρήση πρακτικών εφαρμογών.
  • Όσοι προκαταβάλουν το ποσό με την έναρξη των σεμιναρίων λαμβάνουν έκπτωση διδάκτρων 10%
  • Ανεργοι, φοιτητές, πολύτεκνοι και άτομα με ειδικές ανάγκες λαμβάνουν έκπτωση διδάκτρων 25%
  • Το προσωπικό των ΑΕΙ - ΑΤΕΙ της ημεδαπής λαμβάνουν έκπτωση διδάκτρων 50%
  • Σε περίπτωση συμμετοχής στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια, χορηγείται έκπτωση διδάκτρων 10%.
  • Έκπτωση παρέχεται και σε όσους επιθυμούν να συμμετέχουν σε ορισμένους από τους σπονδύλους – θεματικά αντικείμενα και όχι στο σύνολο των θεματικών ενοτήτων.